Home page > Aktuality > Brigádní generálka převzala v Táboře šek pro Vojenský fond solidarity

Brigádní generálka převzala v Táboře šek pro Vojenský fond solidarity

Brigádní generálka Lenka Šmerdová, která je předsedkyní Vojenského fondu solidarity (VFS) navštívila ve čtvrtek 12. listopadu Tábor a setkala se se starostou města Štěpánem Pavlíkem, starostou obce Dražice, velitelem Velitelství teritoria plukovníkem Antonínem Genserem a velitelem posádky podplukovníkem Pavlem Hutákem. Účelem celé akce bylo převzetí šeku ve výši 45 054,- Kč do VFS. Tato částka byla vybrána v rámci charitativní akce – Běhu pro válečné veterány 2020, který proběhl v říjnu.
 
Charitativní akce se zúčastnilo 109 příslušníků z útvarů v posádce Tábor a příslušníci pěší roty aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství České Budějovice, kteří celkem uběhli téměř tisícovku kilometrů. Současně si každý účastník zakoupil charitativní náramek příspěvkem do sbírky a zapojili se i další příslušníci všech útvarů a vojenských zařízení v Táboře. Výraznou měrou se podíleli také podporovatelé celé akce z okolí, mezi kterými největší částkou přispěla firma ACG nebo bývalý senátor Pavel Eybert.
 
Starosta Štěpán Pavlík zmínil důležitost a význam spolupráce mezi městem a armádou a pozval generálku Šmerdovou na návštěvu města po překonání pandemie. Současně hovořili o myšlence vybudování komunitního centra, které již v některých posádkách funguje. „Tábor je významnou vojenskou posádkou, kde je mnoho vojenských útvarů a žije tu hodně vojáků, aktivních i ve výslužbě. Ti všichni mohou služeb centra využít,“ dodala generálka Šmerdová. Při této příležitosti současně předala příslušníkům 42. mechanizovaného praporu několik desítek odznaků VFS jako ocenění pravidelných přispěvatelů fondu, jehož cílem je překonat nelehké a problematické životní období, ve kterém se ne vlastní vinou vojenští profesionálové a jejich blízcí ocitnou.
 
“Vojenský fond solidarity mohl například pomoci s uhrazením základních životních výdajů raněných či nemocných vojáků, s doplacením hypotéky vdově po vojákovi, s úhradou hypotéky vojákovi s těžce nemocným synem, se zaplacením společného pobytu ve vojenském léčebném zařízení rodinnému příslušníkovi těžce raněného vojáka, se zajištěním chůvy pro tři sirotky v předškolním věku. Bez přispěvatelů z řad státních či soukromých firem, podniků a společností, či jednotlivců z vojenské a civilní veřejnosti by nic takového nebylo možné,” vysvětluje předsedkyně VFS. K jakémukoli příspěvku či pravidelnému přispívání i té nejnižší částky se může zapojit kdokoli, a to poukázáním na účet číslo 44665522/0800, variabilní symbol 918.
 
text: majorka Miroslava Štenclová, štábní praporčík Jan Rek
fotografie: archív Vojenské policie Tábor a 42. mechanizovaného praporu

Fotogalerie

Nahoru