Home page > Aktuality > Slavnostní vyřazení absolventů Odborného základního kurzu Vojenské policie

Slavnostní vyřazení absolventů Odborného základního kurzu Vojenské policie

Dvaatřicet absolventů Odborného základního kurzu Vojenské policie se v úterý 28. května 2019 sešlo v historickém sále barokního zámku ve Slavkově u Brna, kde se uskutečnilo jejich slavnostní vyřazení a převzetí služebních průkazů. Nováčci nyní nastoupí na jednotlivá velitelství Vojenské policie.

Absolventi kurzu mají za sebou čtyři měsíce náročného studijní úsilí, v průběhu kterého si osvojili potřebné základy práva, kriminalistiky nebo policejní administrativy. Zároveň museli zvládnout praktické disciplíny, jako je dopravně pořádková služba, služební zákroky a střelecká příprava.

Během slavnostního aktu převzali někteří vzácní hosté a stávající příslušníci Vojenské policie kříže a medaile Vojenské policie jako ocenění za svoji práci a za přínos Vojenské policii. Mezi oceněnými byli i příslušníci našeho velitelství kapitán Zdeněk Vlach, kapitán Jiří Bednář a poručík Martin Kováč. Pochvalu náčelníka Vojenské policie za výtečné plnění úkolů v kurzu si zasloužil nadporučík Jan Hronek.

Všem našim úspěšným absolventům a oceněným ve Slavkově osobně pogratuloval také velitel plukovník Roman Bis.

Fotogalerie

Nahoru