Úvodní stránka > Aktuality > Vojenská policie součástí cvičení „OPEŘENÝ HAD“

Vojenská policie součástí cvičení „OPEŘENÝ HAD“

V pondělí 21. srpna zahájila jednotka Vojenské policie 4. brigádního úkolového uskupení polní výcvik ve Vojenském újezdu Hradiště v rámci cvičení „OPEŘENÝ HAD“. Jednotka Vojenské policie figuruje v sestavě 4. brigádního úkolového uskupení (4.bÚU) již od samého začátku existence uskupení a plní úkoly policejní podpory ve prospěch velitele 4.bÚU.


Cvičení „OPEŘENÝ HAD“ se zaměřuje na přípravu jednotky Vojenské policie před následnou kontrolou dle metodiky CREVAL, při které bude jednotka VP demonstrovat plnou připravenost podílet se jako součást 4.bÚU na společné obraně suverenity a územní celistvosti ČR a na operacích mezinárodního společenství. Cvičení je také důležitou součástí přípravy příslušníků VP před vysláním do sil alianční předsunuté přítomnosti (eFP – enhanced Forward Presence).

Po rozvinutí místa soustředění jednotky VP na základně Tureč zahájila naše jednotka plnění úkolů reálného policejního zabezpečení cvičících vojsk, které spočívá v kontrolní a preventivní činnosti ve Vojenském újezdu Hradiště a v prostorech rozvinutí Sedlec a Tureč. Naše jednotka se podílí také na regulaci přesunů vojenské techniky mimo Vojenský újezd Hradiště a jejím dalším důležitým úkolem je zabezpečení nepřetržité ostrahy hlavního místa velení 4.bÚU.

Kromě těchto pevně stanovených úkolů plní naše jednotka také úkoly výcviku v plném spektru možných plněných úkolů při nasazení v sestavě 4.bÚU. Kromě vševojskových příprav různého druhu se příslušníci jednotky zdokonalí také ve střelecké přípravě při střeleckém nácviku z ručních zbraní ÚP Bren CZ 805 a pistole Glock 17, což jsou hlavní zbraně, kterými jednotka VP disponuje. Při tomto nácviku se prověří praktické zvládnutí dynamických cvičení střeleb a odstraňování závad na zbraních během střelby.

Na seznamu cvičení je také taktická příprava, při které se cvičící zdokonalí v taktických činnostech při patrolování, napadení nepřítelem a oživí si bojové drily a ochranu VIP. Neméně důležitou součástí výcviku je zdokonalení činnosti při nálezu a po účinku IED, při poskytování první pomoci a při zadržení pachatele.

Výcvik jednotky VP potrvá ještě do konce příštího týdne, kdy bude cvičení „OPEŘENÝ HAD“ ukončeno.
 

Fotogalerie

Nahoru