Home page > Aktuality > Zimní výcvik příslušníků VP

Zimní výcvik příslušníků VP

Koncem uplynulého měsíce absolvovali naši příslušníci v Krušných horách zimní výcvik a výcvik v přežití v tísni. Zlepšili si při tom nejen své lyžařské schopnosti, ale naučili se také, jak se bezpečně pohybovat v horách, předvídat lavinové nebezpečí nebo zachránit člověka zasypaného lavinou.

Program výcviku ve speciální tělesné přípravě byl bohatý. Vojáci se v rámci výcviku v přežití v tísni dozvěděli zásady správného a bezpečného oblékání a naučili se upravovat stravu a vodu v improvizovaných podmínkách. Dále se zdokonalili ve sjezdovém i běžeckém lyžování, přesunech na sněžnicích  a osvojili si zásady bezpečného pohybu v horském terénu a plánování přesunů. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak se cítí člověk pod lavinou a nacvičovali postupy při záchraně člověka z laviny. Používali při tom lavinový vyhledávač, lavinovou sondu a lopatu. Naučili se jak poskytnout první pomoc při podchlazení a omrzlinách a zajistit transport raněného. Zlatým hřebem zimního výcviku bylo nocování ve vlastnoručně vybudovaném sněhovém záhrabu.

Fotogalerie

Nahoru