Pamětní odznak

Pamětní odznak Velitelství Vojenské policie

tvoří medaile kruhového tvaru zavěšená na stuze a jeho podoba byla schválena VHÚ v listopadu 2012.

Na lícní straně (avers) medaile je umístěn hořící granát – tradiční symbol policejních a četnických sborů a nápis VELITELSTVÍ VOJENSKÉ POLICIE TÁBOR.

Na rubové straně (revers) jsou umístěny husitské symboly: štít – pavéza s kalichem a zkřížené husitské zbraně - řemdih a okovaný cep. Dále je zde umístěn čestný název velitelství: TÁBORSKÝCH HUSITŮ a nápis ROZVAHA A ODDANOST.

Motivem stuhy jsou tradiční husitské barvy – červená a černá. Okraji stuhy probíhají tenké žluté pruhy – tradiční barva Vojenské policie. Stuha o šíři 38 mm je k odznaku připevněna závěsným kruhem a kulovým ouškem odznaku.

Fotogalerie