Výběrové řízení k VP

Jak se přihlásit do výběrového řízení k Vojenské policii?

Případné dotazy týkající se služby vojenského policisty zasílejte na adresu: dobdaz@army.cz, nebo se informujte na tel. 973 215 896.


V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), se může stát vojenským policistou voják z povolání zařazený ve Vojenské policii, nebo voják v záloze povolaný na vojenské cvičení k Vojenské policii.

Podmínkou přijetí ke službě u Vojenské policie je splnění základních kritérií profesionální připravenosti, psychické způsobilosti a tělesné zdatnosti. Cílem výběrového řízení je posoudit vhodnost uchazeče o službu u Vojenské policie podle stanovených kritérií a výběr nejvhodnějších kandidátů pro daná systemizovaná místa.


Připravili jsme pro Vás kompletní přehled výběrového řízení pro:

Zpracováno: 4. 1. 2023 Hlavní velitelství Vojenské policie, Praha


Nabídka volných míst:

Velitelství Vojenské policie Tábor průběžně doplňuje svoje stavy. Aktuálně jsou u velitelství nabízena praporčická místa s jazykovým požadavkem AJ STANAG 6001 úroveň 1111 a důstojnická místa s jazykovým požadavkem AJ STANAG 6001 úroveň 2222.

Žádosti o zařazení do výběru se strukturovaným životopisem a písemným souhlasem velitele útvaru k vykonání výběrového řízení doručte osobně, elektronicky nebo faxem kontaktní osobě. Žádost musí obsahovat telefonní kontakt.

Výběr bude proveden komisí náčelníka Vojenské policie.

Zájemci o pozice u Pohotovostního oddělení musí absolvovat několikadenní výběrové řízení. Bližší informace k tomuto výběrovému řízení naleznete zde.

Kontaktní osoba:

prap. Jana Böhmová
Personální pracoviště Velitelství Vojenské policie Tábor
Tel. (973) 303 329; Mob. 725 182 243; fax. (973) 303 360
Email: vptabor@army.cz, bohmovaj@army.cz, Jana.Bohmova@vp.acr

Podmínky výběru k Vojenské policii:

PDF soubor s informacemi pro zájemce o službu u VP ke stažení níže:

Přílohy ke stažení