Velitel

plk. gšt. Mgr. Jan ŠEVČÍK

Nacelnik_m

Datum narození: 19.06.1979, Uherské Hradiště
Rodinný stav: ženatý, dva synové

Vzdělání:

  • 1998 - 2001 Policejní akademie ČR - bakalářské studium

  • 2007 - 2009 Policejní akademie ČR - magisterské studium, Bezpečnostně právní studia, Policejní management a kriminalistika


Průběh služby:
 
  • 2003 - 2010

oddělení dopravní a pořádkové služby Velitelství ochranné služby Vojenské policie

  • 2010

vedoucí starší důstojník - specialista skupiny ochranné služby oddělení dopravní, pořádkové a ochranné služby Hlavního velitelství Vojenské policie

  • 2011

starší důstojník - specialista oddělení koordinace policejní ochrany a informační podpory odboru policejního výkonu Hlavního velitelství Vojenské policie

  • 2011 - 2019

náčelník oddělení dopravní a pořádkové služby Hlavního velitelství Vojenské policie

  • 2020 - 2023

zástupce náčelníka odboru koordinace policejního výkonu Hlavního velitelství Vojenské policie

  • od 1.4.2023         

velitel Velitelství Vojenské policie Tábor


Služba v zahraničí
  • 2006

Vedoucí starší důstojník skupiny výcviku policejních jednotek 12. kontingentu AČR - Roty vojenské policie Společného operačního centra Ministerstva obrany , Stabilisation Force - Multinational Forces in Iraq (Irák)

Jazyky:
Anglický jazyk, STANAG 6001: úroveň znalostí 3333 
 
Zájmy:
Zbraně, kynologie, motosport.