Kontakty

Pracovník pro styk s veřejností:

o. z. Mgr. Klára Pölderlová

VP_TA_100

tel.: 973 303 390
e-mail: vptabor@army.cz
ID datové schránky: sd2aifa

Adresa pro písemný styk:

Velitelství Vojenské policie Tábor
Kpt. Jaroše 2269
390 02 Tábor

Stálý operační dozorčí:

tel.: 973 303 333
fax: 973 303 370


Adresy Hlavního a teritoriálních velitelství:


Hlavní velitelství Vojenské policie

Rooseveltova 620/23
161 05 Praha 6 - Bubeneč

tel.: 973 215 800
fax: 973 215 901

ID datové schránky: sd2aifa

e-mail: vojenskapolicie@army.cz


Adresa pro písemný styk:

Velitelství ochranné služby Vojenské policie

Generála Píky 1
160 01 Praha 6 - Dejvice

Fyzická adresa:

Velitelství ochranné služby Vojenské policie
Mladoboleslavská 300
197 00 Praha 9 - Kbely

tel.: 973 207 158
fax: 973 206 760

ID datové schránky: sd2aifa

e-mail: vppraha@army.cz


Velitelství Vojenské policie Olomouc

Dobrovského 6
779 00 Olomouc

tel.: 973 403 158
fax: 973 401 301

ID datové schránky: sd2aifa

e-mail: vpolomouc@army.cz


Aktivní záloha Vojenské police