Nový velitel našeho velitelství plukovník Pavel Huták

hutak_-_kopie.jpg
  • 7.1.2022
  • Ivan Pytela

U příležitosti ustanovení nového velitele Velitelství Vojenské policie Tábor do funkce se dne 7. ledna 2022 uskutečnil za účasti významných hostů slavnostní nástup příslušníků velitelství v gotickém sále Husitského muzea v Táboře. Odcházející velitel plukovník Roman Bis při něm předal bojový prapor velitelství novému veliteli plukovníku Pavlu Hutákovi.


V úvodu slavnostního nástupu byly vyhlášeny rozkazy k udělení rezortních vyznamenání, které obdrželi naši vojáci za svoji mnohaletou práci. Pamětní odznak na nástupu převzal i odstupující velitel plukovník Bis. Ten po vyhlášení personálního rozkazu k ustanovení nového velitele velitelství do funkce předal zpět bojový prapor do rukou zástupce náčelníka Vojenské policie plukovníka gšt. Jiřího Ročka, který jej vzápětí předal novému veliteli plukovníku Pavlu Hutákovi.

Slavnostnímu nástupu přihlíželi jako hosté zástupce náčelníka Vojenské policie plukovník gšt. Jiřího Roček, senátor Jaroslav Větrovský, bývalý senátor Pavel Eybert, poslanec Pavel Růžička, starosta města Tábor Štěpán Pavlík a další.

Fotogalerie