Tábor přivítal mladé cyklisty

Vojenští policisté z táborského velitelství vysvětlují mladým cyklistům princip orientace v mapě
  • 3.6.2024
  • Klára Pölderlová
  • Klára Pölderlová

Ve dnech 21. a 29. května proběhlo v Táboře okresní a následně pak krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Desítky nadšenců se sešly v areálu Dětského dopravního hřiště u Jordánu. Vyhlašovatelem soutěže jsou Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR a Český červený kříž. 

Velitelství vojenské policie se každoročně řadí mezi pořadatele a spolupracuje tak s ostatními složkami, které se na pořádání akce podílejí. Děti se během plnění úkolů mohly setkat nejen s příslušníky Vojenské policie velitelství v Táboře, celým dnem je doprovázeli i příslušníci Policie ČR, Městské policie, zástupci Českého červeného kříže a další. 

Soutěžící plnili několik úkolů: poskytování první pomoci, testy z pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti a práce s mapou, takzvaný labyrint. 

Vojenská police pravidelně vzdělává děti a mládež v oblasti bezpečného pohybu na komunikacích i mimo ně, důležité pro nás je šířit osvětu při osvojování pravidel poskytování první pomoci. Přímý kontakt s profesionály pomáhá dětem lépe pochopit jejich práci a posiluje důvěru v tyto složky. Děti se učí, jak jednat v krizových situacích a také to, že se na odborníky mohou spolehnout. Považujeme za důležité přispět k bezpečnosti dětí a zvýšit povědomí o bezpečnosti v dopravě. Rovněž nás těší, že se v rámci města Tábor můžeme pravidelně potkávat s našimi kolegy z ostatních bezpečnostních sborů.