Výcvik ve zvládání davu

img-20230605-wa0012.jpg
  • 9.6.2023
  • Miroslav Balogh

V termínu 5. – 9. 6. 2023 se na rozptylu letiště Pardubice ve Starém Mateřově uskutečnila příprava 2. jVP KFOR se zaměřením na CRC (Crowd Riot Control) v součinnosti s dalšími jednotkami bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ČR.

Hlavním úkolem výcviku je příprava jednotek VP určených pro uskupení MSU KFOR.  Tato schopnost je důležitá pro efektivní plnění úkolů Vojenské policie, zejména při ochraně vojenských objektů a vojenského materiálu a to i v mezinárodním prostředí. Instruktoři vojenské policie také zabezpečují metodickou i praktickou přípravu jednotek AČR určených do zahraničních operací právě ve schopnostech zvládání davu.

Cílem tohoto cvičení bylo rozšíření schopností CRC při použití donucovacích prostředků, prohloubení postupů při překonávání hořící barikády a v neposlední řadě nácvik přesunu pomocí vrtulníku. Současně bylo nutné ověřit schopnost součinnosti při spolupráci s jinými jednotkami jak z AČR, tak z PČR a Městské policie. Mimo zmíněné cíle bylo i velkým pozitivem možnost předání zkušeností mezi ozbrojenými složkami.

Díky velkému úsilí prap. Vlastimila Šuberta bylo možno vyzkoušet veškeré postupy na různých stanovištích jako např. zásah v budově, kde se procvičovala schopnost bezpečně vyprostit a odvést VIP osobu do bezpečného prostoru nebo zásah při průjezdu autobusu s VIP osobami, s cílem umožnit volný průjezd.

Celkem se výcviku zúčastnilo 260 příslušníků ozbrojených sil.

2. jVP KFOR – složena zejména z příslušníků Velitelství Vojenské policie Tábor, která bude nasazena v rámci mezinárodního uskupení MSU KFOR.

Zvládání davu (anglicky Crow Riot Control - CRC) – opatření k potlačení nepokojů s cílem udržet či nastolit veřejný pořádek za co nejmenších ztrát na životech, zdraví obyvatelstva a majetku.

Fotogalerie